Mobil registrering

Mobil tidsregistrering fra ny app!

Mobil tidsregistrering

Mobil tidsregistrering

Registrering på mobiltelefon er hurtigt, nemt og effektivt.

Med en mobil løsning kan kørende medarbejdere registrere præcist når der er brug for det, samtidig er registreringerne tilgængelige i din tidsregistreringsløsning med det samme.

Mulighed for at se hvor registreringen er foretaget.

 

 

Med en mobil løsning opnår virksomheden:

– Præcis, hurtig og aktuel registrering

– Større overblik over timeforbrug

Astrow Mobile registrering

Astrow Mobil tidsregistrering

– Korrekt registrering af tid på mobile medarbejdere

– Hurtigere faktureringsgrundlag

– Stop for manuelle indtastninger

– Administrative besparelser

 

Tidsregistrering via tablet eller mobil telefon gør timeregistreringen nemmere for det kørende personale. Det fjerner de manuelle registreringer og de fejl som undgåeligt vil komme, når der registreres og udregnes manuelt. Der er virkeligt tid at spare med et komme gå system, både for personalet som registrerer og det administrative personale på lønkontoret.

Hvis du er i tvivl – så se hvilke muligheder du har med et tidsregistreringssystem – og hvilke krav du skal stille til et tidsregistreringssystem.

Brug vores erfaring - vælg den optimale løsning i første forsøg..

Send os en kort besked på dantid@dantid.dk og vi kontakter dig hurtigt.