Mobil tidsregistrering

Mobil tidsregistrering med app

Mobil tidsregistrering med app

Mobil tidsregistrering med app

Registrering på mobiltelefon er hurtigt, nemt og effektivt

Med en mobilapp kan kørende medarbejdere registrere præcist, når der er brug for det. Samtidig er registreringerne tilgængelige i dit tidsregistreringssystem med det samme. Administratoren har altid mulighed for at se, hvor registreringen på mobiltelefonen er foretaget.

Med en mobilløsning opnår virksomheden

– Præcis, hurtig og aktuel registrering.
– Større overblik over timeforbrug.
– Korrekt registrering af tid på mobile medarbejdere.
– Hurtigere faktureringsgrundlag.
– Stop for manuelle indtastninger.
– Administrative besparelser.

Astrow Mobile registrering

Astrow Mobil tidsregistrering

Tidsregistrering med mobilapp gør timeregistreringen nemmere for det kørende personale. Det fjerner de manuelle registreringer, og de fejl som undgåeligt vil komme, når der registreres og udregnes manuelt.

Læs også om tidsregistrering via PC og tablets

Brug vores erfaring - vælg den optimale løsning i første forsøg..

Send os en kort besked på dantid@dantid.dk og vi kontakter dig hurtigt.