Stempelur

Stempelur med fingeraftryk eller med kort – nem og hurtig registrering

Et stempelur spare tid og penge, det har undersøgelser vist. Stempelure effektiviserer og automatiserer også arbejdstidsregistrering.

Medarbejderen får mere tid til at producere og bogholderen får hurtigere lavet løn. Alt sammen en fordel for firmaet.

Stempelure med tilhørende funktioner:

Stempelure

 

Stempelur iTR100

iTR 100

Stempelur MX 300

MX 300

Stempelur BX 1500

BX 1500

Stempelur PIX 200

PIX 200

iTR 100 MX 300 BX 1500 PIX 200
Stempelur til Komme Gå * * * *
Stempelur til papkort * * *
Beregning af arbejdstid * *
Stempelur til fingeraftryk *
Stempelur til brik *
Beregning af overtid *
Fraværs oversigt *
Rette i stemplinger *
Udskrift af rapporter *
Fremmøde oversigt *
Overførsel til Excel *
Stempelur til Jobregistrering *
Relæ
funktion
* *


Et stempelur er meget hurtigt tjent hjem

Stempelure koster penge. Ja, men hvis blot 2 medarbejder registrere 5 minutter ”forkert” om dagen – det kunne være i forbindelse med mødetid eller pauser, kan man med fordel anskaffe sig et stempelur. Beregninger viser at udgiften til et stempelur vil være tjent hjem igen efter bare et år. Er man flere medarbejdere kunne det ende med at blive en rigtig god forretning.

Flere typer stempelure

Der er 4 forskellige typer af stempelure:

Stempelur Pix 200

Stempelur Pix 200

  • Stempelure som registrere når man kommer og går.
  • Stempelure som regner tiden ud.
  • Stempelure som regner tiden ud, hvor man kan rette i stemplinger, og hvor man kan udskrive rapporter.
  • Stempelur som bruges til jobregistrering.

 

De traditionelle stempelure

Stempelure af den ”gamle” type, hvor der stemples på kort og hvor man ”kun” kan stemple ind og ud, kan sagtens være en god investering for den lille virksomhed. Man vil stadig komme til at bruge tid på at tælle sammen, og der vil også stadig kunne opstå fejl på grund af den manuelle sammentælling. Men, man vil “fange” de personer som holder for lange pauser eller møder for sent.

Det traditionelle stempelur kan også bruges som “jobur”. Her registreres hvor lang tid der bruges på et bestemt “job” eller på en bestemt kunde.

Stempelure til udregning af tiden

Stempelure som regner tiden ud er en klar forbedring frem for det traditionelle stempelur. Her tælles timerne sammen og for lange pauser registreres. Men glemmer medarbejderen at registrere, bliver der alligevel stadig lidt manuelt arbejde – for så skal timerne tælles sammen igen, manuelt

Stempelure med fingeraftryk eller med chip

Stempelure iTR 100 terminal

Stempelure til registrering med finger eller chip

Et stempelur, hvor der stemples med en chip eller med en finger, er det sidste nye inden for stempelure. Det er en klar forbedring fra stempelure hvor er stemples på kort. Her kan der blandt andet udskrives rapporter og rettes i stemplinger. Og så er der ingen løbende udgifter til stempelkort og farvebånd.

Vælger man et stempelur med fingerlæser, så er muligheden for at man kan ”komme til” at stemple for hinanden begrænset – om man så må sige.

 

Store fordele ved nyt stempelur

Et stempelur, hvor der kan rettes eller indsættes glemte stemplinger, er selvfølgelig en stor fordel. Hvis medarbejderen glemmer at stemple, kan registreringen tilføjes efterfølgende og stempeluret kan stadig regne den rigtige tid ud. Når lønperioden er slut kan man udskrive rapporter, hvor timerne kan være delt op i “almindelige timer” og overtimer. Rapporten kan eksporteres til et Excel regneark, hvor der så er mulighed for at efterbehandle data.

På iTR 100 som stempeluret hedder, er der også mulighed for at ligge fravær ind. Fraværet kan ikke stemples, men skal ligges manuelt ind på medarbejderen. På et af skærmbillederne kan man så se hvem der er mødt og hvem der er fraværende. På den måde får man hurtigt et overblik over hvem som er tilstede og hvem som er fraværende.

Hvem bruger det nye stempelur?

Stempeluret iTR 100 bruges af mange forskellige faggrupper. iTR 100 er solgt til kontorer, værksteder, landbrug, restauranter, produktionsvirksomheder og mange andre. I princippet kan alle virksomheder bruge uret, men i firmaer hvor fingrene bliver våde eller meget beskidte, skal man vælge den berøringsfri læser (brik), frem for fingergenkendelses-læseren.

En anden fordel ved iTR 100 stempeluret er at det kan opgraderes således at det kan bruges til vores systemet Astrow. Det kunne jo ske at virksomheden fik behov for at registrere på flere overtidskonti, registrere timer på forskellige afdelinger, eller kunne se en fordel i at overføre timer direkte til lønsystem. Til den tid skal der så ikke investeres i nyt hardware, men kun en opgradering af stempeluret og noget software.

Stempelur iTR 100 – Tilslutning og opsætning

Stempeluret skal tilsluttes firmaets netværk eller direkte til en Pc med et enkelt kabel. Det er simpelt, alle kan finde ud af det. Ellers er der hjælp at hente hos vores online support. Hvis man ikke har et netværk der hvor stempeluret skal hænge, kan man tilslutte sin pc når lønperioden er slut. Man henter så personalets registreringer og printer dem efterfølgende ud

Opsætningen af iTR 100 er meget enkel og sker fra PCén. Der sættes op hvornår der skal tælles overtid og hvornår der skal tælles “almindelige” timer. De personer som skal “stemple” oprettes og tildeles en brik og et ansat nummer. Herefter kan der registreres og udskrives rapporter.

Hvad med “næste skridt” – en elektronisk tidsløsning – er det ikke for dyrt og for kompliceret?

Nej, det er det ikke længere!
Inden du beslutter dig endeligt for et stempelur, så kan du med fordel læse om et elektronisk tidsregistreringssystem.
Især hvis du tænker ”det er for dyrt”, “det er for kompliceret” eller ”vi er jo kun få medarbejdere”.

Du vil blive overrasket. En PC-løsning til at håndtere timerne, overtiden, ferien og alt det andet fravær, er nemlig ikke længere alt for dyrt. Flere små virksomheder med 5 – 10 ansatte er allerede begyndt at bruge et tidsregistreringssystem.

Læs om vores tidsregistreringssystem eller få en demonstration af løsningen på din egen skærm, det behøver ikke tage mere end 5 minutter.

Kontakt os på telefon 3677 3822 eller på mail: dantid@dantid.dk

Alle vores stempelure sælges i hele Europa og leveres af vores leverandør AMANO.

Bestilling af stempelkort

Find varenummer og stempelkortnummer her

Brug vores erfaring - vælg den optimale løsning i første forsøg..

Send os en kort besked på dantid@dantid.dk og vi kontakter dig hurtigt.