Mobil

Mobil tidsregistrering fra ny app!

Mobil tidsregistrering

Mobil tidsregistrering

Registrering på mobiltelefon er hurtigt, nemt og effektivt.

Med en mobil løsning kan kørende medarbejdere registrere præcist når der er brug for det, samtidig er registreringerne tilgængelige i din tidsregistreringsløsning med det samme.

Administratoren har altid mulighed for at se hvor registreringen på mobiltelefonen er foretaget.

 

 

Med en mobil løsning opnår virksomheden:

– Præcis, hurtig og aktuel registrering

– Større overblik over timeforbrug

Astrow Mobile registrering

Astrow Mobil tidsregistrering

– Korrekt registrering af tid på mobile medarbejdere

– Hurtigere faktureringsgrundlag

– Stop for manuelle indtastninger

– Administrative besparelser

 

Tidsregistrering via tablet eller mobil telefon gør timeregistreringen nemmere for det kørende personale. Det fjerner de manuelle registreringer og de fejl som undgåeligt vil komme, når der registreres og udregnes manuelt. 

 

Brug vores erfaring - vælg den optimale løsning i første forsøg..

Send os en kort besked på dantid@dantid.dk og vi kontakter dig hurtigt.