• Slider Image

Uranlæg

Uranlæg

Impulssystem 24 V

Uranlæg

Hovedursanlæg

Impulssystemet er det mest brugte uranlæg og anvendes ofte i kommuner, skoler, industrivirksomheder og offentlige pladser, der har behov for at vise den helt præcise tid. Westerstrands hovedure er konstrueret til at have en stor tolerance for forstyrrelser på ledningsnettet og kan derfor tilsluttes de fleste eksisterende kabelnet. Det betyder store besparelser på installation. Uranlægget bygger på en 24VDC polvekslende impuls, som driver tilsluttede biure. Impulserne sendes fra et hovedur. Impulserne kan sendes med varierende frekvens, men det mest brugte er 1 gang i minuttet eller 2 gange i minuttet. At impulser sendes med 1/1-minut frekvens betyder, at hoveduret synkroniserer biurene hvert minut. Normalt tilsluttes biur i et impulsdrevet net via 2-lederkabel.

Ved strømsvigt står biurene stille, men når strømmen atter kommer igen stilles biurene automatisk frem til rigtig tid igen ved hjælp af hurtige impulser fra hoveduret.

Time Code Intelligent system (TC)

Systemet drives af et seriel tidskodesignal, som sendes fra et hovedur. Dette serielle signal har samme format som det signal som sendes fra DCF-77 senderen i Tyskland. Signalet indeholder information om år, måned, dag, timer og minutter. Hvert ur i systemet tilsluttes til en 2 ledet bus, som kombinerer 24V DC strømforsyningen og den serielle tidskode. Denne kombination af tilslutningsspænding og tidskode i samme ledning gør installationen af systemet både nemmere og billigere. Westerstrands udrustninger til TC-systemet tilbyder store kontrolmuligheder af tidsdistributionen. Hvert urværk i tilslutningen har sin egen mikroprocessor til modtagelse af tidskoden og detektering af viserpositioner. Detekteringen bygger på magneter og hulsensorer. Tiden i biuret stilles automatisk til den rigtige tid ved hjælp af denne teknik.

Ved strømafbrydelse stoppes biurene midlertidigt. Når strømmen kommer igen stiller viserne sig i position kl. 12, for derefter at stille sig på rigtig tid

Prøv DANTIDs tidsregistreringssystem gratis i 30 dage