Uranlæg

Impulssystem 24 V

Impulssystemet er det mest brugte ur anlæg og anvendes ofte i kommuner, skoler, industrivirksomheder og offentlige pladser, der har behov for at vise den helt præcise tid. Westerstrands hovedure er konstrueret til at have en stor tolerance for forstyrrelser på ledningsnettet og kan derfor tilsluttes de fleste eksisterende kabelnet. Det betyder store besparelser på installation. Et uranlæg bygger på en 24VDC polvekslende impuls, som driver tilsluttede biure. Impulserne sendes fra et hovedur. Impulserne kan sendes med varierende frekvens, men det mest brugte er 1 gang i minuttet eller 2 gange i minuttet. At impulser sendes med 1/1-minut frekvens betyder, at hoveduret synkroniserer biurene hvert minut. Normalt tilsluttes biur i et impulsdrevet net via 2-lederkabel.

Ved strømsvigt står biurene stille, men når strømmen atter kommer igen stilles biurene automatisk frem til rigtig tid igen ved hjælp af hurtige impulser fra hoveduret.

Ursystem - DANTID

Ursystem